Speaker: Prof. Yuliang Wang (王玉亮教授)

Time: 10:00-11:30, 1 March 2023 (Wednesday) (Beijing time)

Venue: C405,Lijiao Building