Academic Committee

 

 Tao TANG Zenghu LI Huaxiong HUANG Kaishun WANG
 BNU-HKBU United International College Beijing Normal University

 Beijing Normal University

 BNU-HKBU United International College

 Beijing Normal University

 

 


 Governing Committee


 Chair Weiwei SUN
 Committee Members Huaxiong HUANG,Jianxin PAN,Qiang ZHANG,Yana DI,Shengxin ZHU